SZKOLENIE MŁODZIEŻY

KLUBU SPORTOWEGO EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA

Wszelkie informacje na temat naboru możecie Państwo uzyskać w klubie pod numerem telefonu: 34 365 59 91 NABÓR ODBYWA SIĘ STALE – ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Nasz Klub jest otwarty dla młodych, aktywnych ludzi, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności siatkarskie. W przypadku pytań związanych z zapisaniem się na zajęcia, prosimy o kontakt z trenerami odpowiedzialnymi za poszczególne grupy wiekowe:

TAURON I LIGA :

Dyrektor sportowy: Radosław Panas

Pierwszy trener: Piotr Lebioda

Drugi trener/statystyk: Leszek Hudziak tel. 695-338-551

I LIGA ŚLĄSKA: Radosław Panas, telefon 695-112-063

JUNIORZY: Radosław Panas, telefon 695-112-063

JUNIORZY MŁODSI: Rafał Bogus, telefon 506-760-516

KADECI : Tomasz Kryński

MŁODZICY : Zbigniew Markowski 664-743-856

Klub Sportowy Norwid Częstochowa prowadzi szkolenie siatkarskie dzieci i młodzieży.

 • Możliwość udziału w zajęciach sportowych mają dzieci, które zostaną zakwalifikowane do szkolenia w trakcie prowadzonych akcji naborowych.
 • Nabór jest stały i w każdej chwili można zwrócić się do trenera prowadzącego grupę z zapytaniem o termin sprawdzianu.
 • W pierwszym etapie szkolenia treningi odbywają się 2-3 razy w tygodniu w wyznaczonych grupach.
 • Rodzice uczestników zajęć wypełniają deklarację członkowską w klubie.
 • Opłata za uczestnictwo w treningach w sezonie 2019/2020 wynosi 100 złotych

Wyciąg z regulaminu

 • Rodzice dzieci, które reprezentują Klub Norwid Częstochowa podczas zawodów sportowych wypełniają DEKLARACJĘ ZAWODNICZĄprzynależności dziecka do Klubu Sportowego Norwid.
 • Dzieci uczestniczą w rozgrywkach PZPS, reprezentując barwy Klubu Sportowego Norwid Częstochowa.
 • Uczestniczą także w obozach sportowych, wyjeżdżają na turnieje siatkówki w kraju.
 • Przez cały okres przynależności do Klubu dzieci i rodzice aktywnie współpracują z Klubem i trenerami oraz zobowiązani są do przestrzegania postanowień Zarządu KS NORWID.
 • Oprócz klubowej opłaty miesięcznej, rodzice współfinansują udział dziecka w obozach sportowych oraz w wyjazdowych turniejach krajowych i zagranicznych.
 • Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach KS Norwid Częstochowa oraz ustanie członkostwa w Klubie jest możliwe w każdym momencie zarówno na prośbę uczestnika jak i w wyniku decyzji Klubu.
 • Rozwiązanie przynależności do Klubu Sportowego Norwid przebiega zgodnie z przepisami Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

©2019. EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.