PRZEKAŻ 1,5% PODATKU, WSPIERAJ KLUB SPORTOWY "NORWID" CZĘSTOCHOWA

WSPOMÓŻ Stowarzyszenie Sportowe Seniorzy – Juniorom „Siatkówka 2002”

Pomóż nam w dalszym rozwoju!

Od środy, 15 lutego można już rozliczać PIT za 2022 r. Podatnicy mają czas na złożenie swoich zeznań podatkowych do 2 maja. Rozliczając się z fiskusem każdy ma możliwość przekazania 1,5% swojego podatku na organizacje pożytku publicznego. Taką właśnie organizacją od wielu lat jest Klub Sportowy Norwid Częstochowa. Od początku swojego istnienia zajmujemy się szkoleniem młodzieży oraz posiadamy zespół seniorów, który z powodzeniem reprezentuje Miasto Częstochowa w rozgrywkach Tauron 1.Ligi Mężczyzn.

Od 2023 roku możesz przekazać 1,5% wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego ze swojego podatku dochodowego. Nie zmarnuj tej szansy – zdarza się tylko raz w roku, a w dodatku nic Cię nie kosztuje! Pomóż nam się dalej rozwijać. 

Co należy zrobić, aby przekazać nam swój 1,5% podatku? Wystarczy w formularzu swojego zeznania podatkowego za rok 2022 (PIT-28, 36, 37, 38 lub 39) wpisać numer KRS Fundacji Złota Gwiazda (0000724618), a jako cel szczegółowy wpisać KS Norwid.

W jaki sposób przekazać 1,5% podatku?

Wciąż masz wątpliwości?

Przeczytaj i dowiedz się więcej.

Co to jest 1,5%?

Tak w skrócie: mówimy o 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych, który podatnicy mogą przekazywać organizacjom pożytku publicznego, tzw. OPP.

Co stanie się z moim 1,5%, jeśli nie przekażę go organizacji pożytku publicznego?

Jeżeli nie zdecydujesz się przekazać pieniędzy na organizację pożytku publicznego, zostaną one automatycznie przekazane do Skarbu Państwa.

Co to są organizacje pożytku publicznego?

 

Organizacje pożytku publicznego są to organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje, a także spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością niedziałające w celu osiągnięcia zysku), które na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. uzyskały w sądzie status pożytku publicznego.

Status organizacji pożytku publicznego mogą uzyskać także osoby prawe i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów Ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku państwa do innych kościołów oraz związków wyznaniowych oraz Ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tzw. organizacje kościelne).

Czy organizacja pożytku publicznego, która otrzyma mój 1,5%, będzie znała moje dane?

W deklaracji podatkowej jest także pole, w którym można zaznaczyć, czy dane podatnika mają być udostępnione obdarowanej organizacji. Wtedy do organizacji trafią dane identyfikacyjne rozliczającej się osoby oraz wysokość przekazanej kwoty.

Komu przekazać mój 1,5%?

1,5% możesz przekazać organizacji, która posiada status organizacji pożytku publicznego. Takich organizacji zarejestrowanych i działających aktualnie w Polsce jest bardzo dużo, ale liczymy, że wybierzesz Fundację Złota Gwiazda (cel szczegółowy KS NORWID).

Po co przekazywać 1,5%, skoro to taka mała kwota?

1,5% podatku dochodowego brutto to rzeczywiście nie zawsze duża kwota, jednak należy pamiętać, że wszystkie pieniądze w ten sposób przekazane w Poznaniu dały w 2021 roku  ponad 30 milionów złotych.

Na co zostaną wydane przekazane przeze mnie pieniądze?

Na co organizacje wydają pieniądze, które są im przekazane za pomocą 1,5%, można sprawdzić na stronie internetowej konkretnej organizacji. Informację, na co zostały spożytkowane środki z 1,5%, organizacja pożytku publicznego ma obowiązek umieścić w swoim sprawozdaniu merytorycznym, które jest jawne i powinno być opublikowane m.in. na stronie internetowej organizacji pożytku publicznego. Odwiedzając stronę internetową organizacji, której chcemy przekazać 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych możemy sprawdzić w sprawozdaniu finansowym i merytorycznym ze swojej działalności za ubiegły rok, tam też sprawdzimy na co zostały wydatkowane środki pozyskane w ramach 1% w minionym roku. Sprawozdania można również znaleźć na stronie Narodowego Instytutu Wolności: https://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/.

Czy emeryci i renciści mogą przekazać 1,5% na rzecz OPP?

Tak, 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych mogą przekazać również emeryci i renciści, jeśli samodzielnie wypełnią formularz PIT-37 lub wykorzystają dedykowany im PIT-OP (do przekazania 1,5%).

©2019. OFICJALNA STRONA KLUBU SPORTOWEGO NORWID CZĘSTOCHOWA. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.