AKREDYTACJE

KLUBU SPORTOWEGO NORWID CZĘSTOCHOWA

O przyznanie akredytacji stałej lub jednorazowej na mecze Exact Systems Norwid Częstochowa (maksymalnie 2 sztuki dla redakcji) mogą starać się przedstawiciele mediów dokonując rejestracji w Internetowym Biurze Prasowym Exact Systems Norwid Częstochowa na platformie Accred.eu. Akredytacje udzielane są bezpłatnie przedstawicielom mediów na podstawie złożonych wniosków. Złożenie wniosku o udzielenie akredytacji nie jest równoznaczne z jej przyznaniem. Informacja o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku zostanie umieszczona w Internetowym Biurze Prasowym.

Wnioski o akredytacje jednorazowe można złożyć na tej samej zasadzie, proces akredytacyjny rozpocznie się na tydzień, a wygaśnie na 24 godziny, przed planowanym terminem meczu (liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń).

W sprawie akredytacji należy kontaktować się z Biurem Prasowym Exact Systems Norwid Częstochowa, a dokładnie z Markiem Osuchowskim pod adresem e-mail redakcja@ksnorwidczestochowa.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 504 197 033.

 

 

©2019. OFICJALNA STRONA KLUBU SPORTOWEGO NORWID CZĘSTOCHOWA. WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.