Zasady pracy mediów w sezonie ligowym 2020/2021.

1. Przy wejściu do hali każdy z przedstawicieli mediów obowiązkowo przejdzie pomiar temperatury przy pomocy termometru bezdotykowego. Osoby z temperaturą równą, bądź wyższą 37.8 stopnia nie zostaną wpuszczone na teren obiektu.
2. W trakcie pobytu w hali każdy z przedstawicieli mediów ma bezwzględnie założoną maskę, o ile jego miejsce pracy znajduje się w strefie „0″. Jeśli poza strefą „0″, to obowiązek zakrywania twarzy maską pozostaje cały czas w trakcie pracy przy drużynach w mixed zonie (dotyczy wszystkich rodzajów mediów). Bardzo ważne, by maska była założona prawidłowo, zakrywając cały nos i usta, a nie tylko była zaciągnięta częściowo. Brak pracy w maseczce będzie skutkować odebraniem akredytacji i opuszczeniem obiektu przez danego przedstawiciela mediów.
3. Media mają wydzielone miejsca w trakcie meczu z dala od boiska, czyli minimum dwa metry za bandami reklamowymi. Nie mają w trakcie meczu żadnego kontaktu z drużynami. Wyjątek stanowią fotoreporterzy, którzy będą mogli zbliżać się do boiska po bokach, jednak najbliżej w odległości 2 metrów od band ledowych. Fotoreporterzy w trakcie poruszania się przy boisku muszą cały czas nosić prawidłowo założone maski oraz rękawiczki ochronne.
4. Po meczu rozmowy dozwolone będą tylko w mixed zonie, dziennikarze bezwzględnie w prawidłowo założonej maseczce w odległości minimum 2 metrów od zawodników, trenerów – wywiady odbywają się przy pomocy mikrofonów na statywach czy wysięgnikach.
5. Przy niestosowaniu się przez media do przepisów bezpieczeństwa klub zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji.

Z poważaniem

Biuro Prasowe Exact Systems Norwid Częstochowa