Tylko dziś do godziny 23:59 można składać wnioski o akredytację na I Siatkarski Turniej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który w dniach 29-30.XII.2020 roku odbędzie się w hali IX LO im. C.K. Norwida w Częstochowie. Wnioski należy przesyłać wyłącznie poprzez system accredito.com. Formularze przesłane inną drogą nie będą brane pod uwagę w procesie akredytacyjnym.

ZŁOŻENIE WNIOSKU NIE JEST RÓNOZNACZNE Z OTRZYMANIEM AKREDYTACJI. KLUB SPORTOWY EXACT SYSTEMS NORWID CZĘSTOCHOWA ZATRZEGA SOBIE PRAWO DO NIEPRZYZNANIA AKREDYTACJI BEZ PODANIA POWODU.

Link do wydarzenia na accredito.com poniżej.

https://accredito.com/accredit/i_siatkarski_turniej_im_prezydenta_rp_lecha_kaczyńskiego/7661