Z cyklu „Poznaj naszych sponsorów” – KAR-BUD!

Firma rozpoczęła swoją działalność na rynku budowlanym w 1988 r. pod nazwą „Zakład Remontowo – Budowlany KAR-BUD” jako niewielkie przedsiębiorstwo zajmujące się drobnymi pracami budowlanymi. Obecnie działalność budowlana jest kontynuowana również pod nazwą „KAR-BUD Spółka z o.o. Spółka Komandytowa”.

W ciągu kilkunastu lat funkcjonowania na rynku, staliśmy się firmą zatrudniającą ponad 100 osób i swym zasięgiem działalności obejmującą cały kraj. Nadzór nad pracami prowadzi wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska jak również mistrzowie, brygadziści, pracownicy z wieloletnim stażem na budowach przemysłowych oraz mieszkaniowych. Firma dysponuje szeroką gamą sprzętu budowlanego co pozwala nam na sprawne wykonanie powierzonych zadań.

Do zakresu naszej działalności należą:

  • kompleksowe roboty budowlano – montażowe
  • usługi wykończeniowe
  • roboty remontowe i modernizacyjne
  • ocieplenia budynków
  • instalacje wewnętrzne i zewnętrzne wod-kan, c.o., gaz,
  • roboty elektryczne
  • kosztorysowania, nadzory, oceny stanu technicznego,
  • usługi sprzętowe.

Więcej o firmie na stronie internetowej www.kar-bud.pl